Databeskyttelseserklæring for Skynddig.net (Samiweb Solutions AB) 

Databeskyttelsen er for os, Skynddig.net (Samiweb Solutions AB) - (herefter benævnt " Skynddig.net (Samiweb Solutions AB)/vi"), PB 300 33101 TAMPERE FINLAND, repræsenteret af administrerende direktør Jürgen Böttcher -, et særligt anliggende. Derfor vil vi gerne oplyse dig som ansvarligt organ om typen, omfanget og formålet med enhver indsamling, opbevaring, transmission og/eller brug af personoplysninger, og vi overholder hermed kravene i EU's Databeskyttelsesforordningen. Af denne grund er de tilsvarende standarder allerede nævnt i denne privatlivspolitik. Vi kan når som helst kontaktes via vores postadresse eller på e-mail på følgende adresse: info@Skynddig.net (Samiweb Solutions AB).com.  

Du kan få fat i vores databeskyttelsesansvarlige under: jesper@Skynddig.net (Samiweb Solutions AB).  

Med denne erklæring informerer vi dig om de privatlivsrelaterede aspekter af vores tilbud, især :  

om indsamling og opbevaring af dine personlige data, om overførsel og brug af dine personlige data samt om dine rettigheder. 1. Hvilke personoplysninger indsamles og opbevares af os Hvis du benytter vores tilbud og/eller bruger vores hjemmeside ved at udfylde informationsfelterne og/eller kontakte os og/eller blot besøger vores hjemmeside, kan dine personoplysninger blive indsamlet af os som følger:  

Personlige data, som du giver os ved brug af vores tilbud og/eller brug af vores hjemmeside, bliver indsamlet. Dette omfatter især de personlige data, du giver ved at udfylde indtastningsfelterne ved deltagelse i konkurrencer eller i en efterfølgende undersøgelse eller udnyttelse af andre tilbud. Personlige data er især dit navn, din adresse, din e-mail adresse, dit telefonnummer og eventuelle interesser mv., der bliver formidlet ved undersøgelser. For så vidt som du indgår en kontrakt om vores tilbud eller afgiver en hensigtserklæring i denne henseende, gemmer vi også oplysningerne om enhver ordre og dermed forbundne betalingsbetingelser. Hvis du besvarer eventuelle spørgsmål om præferencer, interesser, brugsmønstre osv. og/eller dine interesser ved at udfylde et prøveabonnement eller lignende efter deltagelse i lotteriet. Vi gemmer også disse data for at oprette en personlig brugerprofil, der giver mulighed for en interesseorienteret og optimeret direct-marketing. Vi indsamler og behandler også personlige oplysninger, som du giver os ved at kontakte os. Personlige data, der kan indsamles ved dit besøg på vores websted, især datafremkomst, beliggenhed og tid information, IP-adresser, Browser- og enheds ID og anden kommunikationsinformation, som leveres af din computer. Ud over de ovennævnte data kan også andre data, som f.eks. lokale tidspunkter, tidszoner og brugsdata, gemmes.  

Desuden kan statistiske data indsamles og bruges, ved besøg på vores hjemmeside. Statistiske data indeholder data om brug af en særlig internetbrowser og dens model.  

2. Hvordan og hvorfor dine personlige data behandles og formidles af os, og hvad de bruges til De data, der indsamles under konkurrenceregistreringen, anvendes til gennemførelse af konkurrencen, fastlæggelse af vinderen og håndteringen af præmien, især meddelelse til vinderen og præmieoverførslen (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR).  

Hvis der efter afslutning af konkurrencen accepteres hensigter om køb, service eller andre kontrakter med tredjeparter, bliver de indsamlede data og eventuelt andre kontraktspecifikke data videregivet til tredjepart eller virksomheder, da disse ikke ligger til grund for etablering og gennemførelse af kontrakten (artikel 6, stk. 1, litra b og f GDPR).  

Desuden indsamler og behandler vi dine personlige data ved online deltagelse i konkurrencen baseret på den accepterede deltagelseskontrakt. Dette forpligter dig til at levere dine personlige oplysninger, hvis og i det omfang du ønsker at deltage i vores konkurrencetilbud. Den nævnte databehandling sker på den ene side med henblik på egen direct-marketing (6 Abs. 1 lit. b GDPR) og på den anden side med det formål at videregive dataene til vores sponsorer for at give dem skræddersyede, individuelle og behovsbaserede direct-marketing kanaler e-mail, push notifikationer, post, telefon og SMS (artikel 6, stk. 1, litra b GDPR).  

En sådan behandling af dine personoplysninger er i overensstemmelse med ethvert særskilt godkendt samtykke om kontakt til reklameformål via telefon, SMS, e-mail, push notifikationer og postreklamer, eller ved videresendelse af data til direct-marketing for de pågældende sponsorer af lotteriet nævnt ovenfor, og foretages også inden for rammerne af vores legitime interesser baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR).  

Endelig antager vi, at ved at give samtykke til telefon-, SMS-, e-mail-, push notifikationer- og postreklamer fra os og vores sponsorer, bliver der også givet samtykke om databeskyttelse i den relevante behandling af dine personlige data med henblik på arrangørens og sponsorern